Életrajz

Kezdőlap Életrajz Kompozíciók Kiadványok Elérhetőségek

Petres Csaba (Petres István Csaba) 1951-ben született Ditróban. A zenével már családi körben találkozik apja, Petres Ignác (1905-1978) révén, aki az akkori erdélyi amatőr zenei mozgalmak kiemelkedő egyénisége. Ötödik osztályos korától a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákja.  (Tanárai között Szász Károly, Kozma Géza, Szarvady Gyula.) 1970-től a Kolozsvári Zeneakadémián tanul tovább. (Tanárai itt - többek között - Jagamas János, Márkos Albert, Junger Ervin, Jodál Gábor, Benkő András, Angi István, Bretter György.) 1974-ben, az egyetem elvégzése után Ditróba nevezik ki, ahol egyéves csíkszeredai kitérő után most is él.

Harmadéves egyetemi hallgatóként, 1972-ben, két tanára, Jagamas János és Márkos Albert felkérésére elvállalja a Magyarfenesi Férfikar vezetését, amelyet még abban az évben vegyeskarrá alakít át. A Csíkszeredában töltött egy év alatt a Hargita Megyei Tanfelügyelőség rábízza egy pedagógusokból álló női kar megszervezését, vezetését. Ez a kórus aztán még húsz évig fennáll más karnagyok keze alatt.

Ditró községben régizene együttest alapít. Ez az együttes kb.100 reneszánsz és barokk művet tanul be és mutat be a környező településeken. Vendége volt a Csíkszeredai Régizene Fesztiválnak is. 1978-ban újjáalakítja az 1910-es alapítású Ditrói Fúvószenekart. Itt egy újabb generációváltást hajt végre 2000 és 2005 között. Ugyanebben az évben Petres Lajossal, Ördögh Istvánnal közösen népzenei műsort állít össze a ditrói Reál Líceum diákjai közreműködésével (szólóénekesek, kórus, tánckar, zenekar). A műsort a Román Televízió Magyar Adása 1979 májusában felvette. Kétszer teljes egészében, és még nagyon sokszor részleteiben sugározta.

A község iskoláiban a kötelező zeneoktatáson kívül bevezeti a Blockflöte fakultatív oktatását. E munka kottaanyagának ellátására Blockflöte-ABC címmel oktató anyagot szerkeszt és ad ki. Ezt követi a Könnyű darabok Blockflöte együttesek számára című kötet 100 darabbal. Ezekben a kötetekben kizárólag szoprán és alt Blockflötékkel megszólaltatható saját művek, átiratok szerepelnek, gondolva az V-VIII. osztályos diákok kisebb kezére. A Blockflötére szerkesztett kötetek utolsó állomása a kolozsvári Ábel kiadó által 2007-ben megjelentetett Tarka madár című kötet, amely 162 könnyű darabot tartalmaz, ugyancsak szoprán és alt Blockflötékre írva. 2004-ben adja ki az Ábel kiadó Tücsök koma címmel a 288 gyermekjáték-dalt tartalmazó gyűjteményét.

Több társával együtt nagy sikerű Zenei Segédkönyvet szerkeszt a Hargita Megyei Művészeti Népiskola számára. Ez utóbbit román nyelvre is lefordították. 2012-ben a gyergyószentmiklósi Markhouse kiadóban jelenteti meg a Zene, segédkönyv az általános iskolák V-VIII. osztályai számára című kötetét.

1994 és 1998 között összhangzattant és ellenponttant tanít betanító tanárként a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumban. Itt Rövid összhangzattani összefoglalót készít, nyomtat ki. 2002-ben adja ki Könnyű egyházi kórusművek című kötetét apja, Petres Ignác emlékének ajánlva. 1998-ban alapító tanára a gyergyószentmiklósi Vaskertes  Iskola zenetagozatának (I-VIII. osztály).1995-ben felkérésre elvállalja és hat évig végzi az akkor megalakult Szent Miklós Kamaraegyüttes zenei vezetését.